• C.TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG TÂN ĐẠI PHÁT
  • C.hàng Thiết Bị Máy Văn Phòng Thanh Sang
  • Hotline: 0916.344.459
  • P.Kỹ Thuật:

    0908.113.933

  • Email:

    thanhsangcopier@gmail.com

Thuê máy màu Ricoh MPC3502

 

GIÁ THUÊ:  1.800.000đ/ 1 tháng/ 1 máy

Miễn phí:

Bản đen: 2.000 bản

Bản màu:1.000 bản

PHÍ PHÁT SINH: 

Vượt Bản đen: +200đ

Vượt Bản màu: +1.000đ

PHÍ ĐẶT CỌC:  5tr đồng