• C.TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG TÂN ĐẠI PHÁT
  • C.hàng Thiết Bị Máy Văn Phòng Thanh Sang
  • Hotline: 0908 113 933 (Zalo)
  • P.Kinh Doanh:

    0908 113 933 (Zalo)

  • Email:

    thanhsangcopier@gmail.com

BÁO GIÁ

BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHOTOCOPY RICOH - TOSHIBA

STT

TÊN MÁY

TÍNH NĂNG

GIÁ THÀNH

1

Máy Photocopy Ricoh MP 6000

Photo – In – Scan màu

41.000.000

2

Máy Photocopy Ricoh MP 7000

Photo – In – Scan màu

42.000.000

3

Máy Photocopy Ricoh MP 8000

Photo – In – Scan màu

43.000.000

4

Máy Photocopy Ricoh MP 6001

Photo – In – Scan màu

44.000.000

5

Máy Photocopy Ricoh MP 7001

Photo – In – Scan màu

45.000.000

6

Máy Photocopy Ricoh MP 8001

Photo – In – Scan màu

46.000.000

7

Máy Photocopy Ricoh MP 6002

Photo – In – Scan màu

50.000.000

8

Máy Photocopy Ricoh MP 7502

Photo – In – Scan màu

51.000.000

9

Máy Photocopy Ricoh MP 3054

Photo – In – Scan màu

25.000.000

10

Máy Photocopy Ricoh MP 3504

Photo – In – Scan màu

26.000.000

11

Máy Photocopy Ricoh MP 4054

Photo – In – Scan màu

27.000.000

12

Máy Photocopy Ricoh MP 5054

Photo – In – Scan màu

28.000.000

13

Máy Photocopy Ricoh MP W3600

Photo – In – Scan trắng đen

150.000.000

14

Máy Photocopy Ricoh MP W3601

Photo – In – Scan màu

175.000.000

15

Máy Photocopy Ricoh MP W5100

Photo – In – Scan màu

265.000.000

16

Máy Photocopy Ricoh MP 2851

Photo – In – Scan màu

11.000.000

17

Máy Photocopy Ricoh MP 3351

Photo – In – Scan màu

12.000.000

18

Máy Photocopy Ricoh MP 2852

Photo – In – Scan màu

13.000.000

19

Máy Photocopy Ricoh MP 3352

Photo – In – Scan màu

14.000.000

20

Máy Photocopy Ricoh MP 4000

Photo – In – Scan màu

15.000.000

21

Máy Photocopy Ricoh MP 5000

Photo – In – Scan màu

16.000.000

22

Máy Photocopy Ricoh MP 4001

Photo – In – Scan màu

17.000.000

23

Máy Photocopy Ricoh MP 5001

Photo – In – Scan màu

18.000.000

24

Máy Photocopy Ricoh MP 4002

Photo – In – Scan màu

21.000.000

25

Máy Photocopy Ricoh MP 5002

Photo – In – Scan màu

22.000.000

26

Máy Photocopy Ricoh MPC 3002

Photo màu – In màu – Scan màu

25.000.000

27

Máy Photocopy Ricoh MPC 3502

Photo màu – In màu – Scan màu

26.000.000

28

Máy Photocopy Ricoh MP 4502

Photo màu – In màu – Scan màu

27.000.000

29

Máy Photocopy Ricoh MP 5502

Photo màu – In màu – Scan màu

28.000.000

30

Máy Photocopy Ricoh MP 5502A

Photo màu – In màu – Scan màu

30.000.000

31

Máy Photocopy Ricoh MPC 6003

Photo màu – In màu – Scan màu

52.000.000

32

Máy Photocopy Ricoh MPC 2503

Photo màu – In màu – Scan màu

28.000.000

33

Máy Photocopy Ricoh MPC 3003

Photo màu – In màu – Scan màu

29.000.000

34

Máy Photocopy Ricoh MPC 3503

Photo màu – In màu – Scan màu

30.000.000

35

Máy Photocopy Toshiba e656

Photo – In – Scan màu

28.000.000

36

Máy Photocopy Toshiba e657

Photo – In – Scan màu

29.000.000

37

Máy Photocopy Toshiba e655

Photo – In – Scan trắng đen

27.000.000

38

Máy Photocopy Toshiba e853

Photo – In – Scan trắng đen

27.000.000

39

Máy Photocopy Toshiba e855

Photo – In – Scan trắng đen

29.000.000

40

Máy Photocopy Toshiba e856

Photo – In – Scan màu

30.000.000

41

Máy Photocopy Toshiba e857

Photo – In – Scan màu

31.000.000

42

Máy Photocopy Toshiba e723

Photo – In – Scan trắng đen

25.000.000

43

Máy Photocopy Ricoh MP 2555sp

Photo – In – Scan màu

Liên hệ

44

Máy Photocopy Ricoh MP 3055sp

Photo – In – Scan màu

Liên hệ

45

Máy Photocopy Ricoh MP 3555sp

Photo – In – Scan màu

Liên hệ

46

Máy Photocopy Ricoh MP 4055sp

Photo – In – Scan màu

Liên hệ

47

Máy Photocopy Ricoh MP 5055sp

Photo – In – Scan màu

Liên hệ

48

Máy Photocopy Ricoh MP 6055sp

Photo – In – Scan màu

Liên hệ

BÁO GIÁ THUÊ MÁY PHOTOCOPY

STT

TÊN MÁY

GIÁ THÀNH

MIỄN PHÍ

VƯỢT MỨC

THẾ CHÂN MÁY

1

Máy KTS: Photo + in +scan màu

Tốc độ: 40-50 bản/phút A4

600.000đ/tháng

2.000 trang

100đ/ trang

2.000.000đ

2

Máy KTS: Photo + in +scan màu

Tốc độ: 23-28-33 bản/phút

800.000đ/tháng

4.000 trang

100đ/ trang

2.000.000đ

3

Máy KTS: Photo + in +scan màu

Tốc độ: 40 bản/phút

1.000.000đ/tháng

8.000 trang

100đ/trang

3.000.000đ

4

Máy KTS: Photo + in +scan màu

Tốc độ: 50 bản/phút

1.500.000đ/tháng

15.000 trang

90đ/trang

3.000.000đ

5

Máy KTS: Photo + in +scan màu

Tốc độ: 60-80 bản/phút

2.000.000đ/tháng

20.000 trang

80đ/trang

7.000.000đ

6

Máy KTS: Photo màu + in màu+scan màu

Tốc độ: 30-35-45-55 bản/phút

1.800.000đ/tháng

2.000 trang

1.000đ/trang

5.000.000đ

Bán máy photocopy khuyến mãi