• Linh kiện máy photo

  Lượt truy cập: 895

  Bạn đang tìm nơi bán linh kiện - vật tư máy photocopy ricoh &toshiba - sản phẩm chất lượng mà bạn có thể tham khảo.
  TỪ KHÓA: linh kien may photo, vat tu ricoh - toshiba gia re
  Liên hệ
 • Tư vấn mua máy photocopy

  Bạn đang tìm nơi bán linh kiện - vật tư máy photocopy toshiba & ricoh - sản phẩm chất lượng mà bạn có thể tham khảo. Với tư cách là nhà nhập khẩu linh kiện trực tiếp mà không qua bất kỳ trung gian nào nên giá cả sẽ thấp hơn từ 2 đến 5% so với giá thị trường.

  Ngoài việc phân phối linh kiện tại TP.HCM thì chúng tôi còn cung cấp cả ở các tỉnh thành lân cận. Hãy liên hệ ngay để được nhân viên kinh doanh báo giá nhé !

  LINH KIỆN MÁY PHOTOCOPY RICOH

   

  Upper Picker Finger FT-4027

  Upper Picker Finger FT-4027

  Model Máy : FT-4022, 4027, 4622, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840...
   

  Transfer belt Cleaning Blade FT-4027
  Transfer belt Cleaning Blade FT-4027

  Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4527, FT-5035, 5632, 5640, 5832...
   

  Upper Picker Finger MP2000LE

  Upper Picker Finger MP2000LE

  Model Máy : Aficio 2015, 2016, 2018, 2020,
  Model Máy : MP 1600, MP 2000, MP 2500...

   

  Transfer belt Cleaning Blade MB-3500
  Transfer belt Cleaning Blade MB-3500

  Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500
   

  Upper Picker Finger MP3500

  Upper Picker Finger MP3500

  Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
   

  Upper Fuser Roller FT-4027

  Upper Fuser Roller FT-4027

  Model Máy : FT 4022, 4027, 4522, 4822,FT 5632, 5832, 5640, 5840...
   

  Paper Feed Roller MP3500

  Paper Feed Roller MP3500

  Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
   

  Drum Cleaning Blade MP-3500

  Drum Cleaning Blade MP-3500

  Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,
  Aficio 3035, 3045, MP-3500

   

  Thermistor Aficio MP-3500

  Thermistor Aficio MP-3500

  Model Máy : Aficio 1035,1045,2035,2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500
   

  Upper Fuser Roller MP2000LE

  Upper Fuser Roller MP2000LE

  Model Máy : Aficio 1018, 2015, 2018, 2020,
  MP 1600, Mp 2000LE...

   

  Thermistor FT-4027

  Thermistor FT-4027

  Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4622,FT-5035, 5632, 5832, 5840...

  Developer Type 3

  Developer Type 3

  Model Máy : FT-3813, 4015, 4018, 4621...
   

  Drum Cleaning Blade FT-3813

  Drum Cleaning Blade FT-3813

  Model Máy : FT-3813, 4015, 4018, 4621...
   

  Lower Pressure Roller FT-4027
  Lower Pressure Roller FT-4027


  Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4527,FT-4822, 5632, 5832, 5840...
   

  Upper Fuser Roller Gear MP-2000LE

  Upper Fuser Roller Gear MP-2000LE

  Model Máy : Aficio 1015, 1018, 2020, 2500,MP-1600LE, MP-2000LE
   

  Developer Type 28
  Developer Type 28

  Model Máy : Aficio 1015,1018,2015,2018
  Model Máy : MP 1600, 2000LE...

   

  Drum Cleaning Blade AF-1060

  Drum Cleaning Blade AF-1060

  Model Máy : Aficio 550, 650, 700, 1055,Aficio 1060, 1075, 2060, 2075
   

  Transfer Belt FT-4027
  Transfer Belt FT-4027

  Model Máy : FT-4022,4027, 4522, 4527,
  ,FT-4822, 5632, 5832...

   

  Drum Cleaning Blade FT-4027

  Drum Cleaning Blade FT-4027

  Model Máy : FT-4022, 4027, 4522, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840...
   

   Upper Fuser Roller MP3500
  Upper Fuser Roller MP3500

  Model Máy : Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,
   Aficio 3035, 3045, MP-3500...

   

  Developer Type 1  

  Developer Type 1

  Model Máy :  FT-4522, 4527, 4622, 4822,FT-5632, 5640, 5832, 5840
   

  PCU Type-1515

  PCU Type-1515

  Model Máy :  Aficio 1515, 161, 171, 201...
   

  Lower Pressure Roller MP2000LE  

  Lower Pressure Roller MP2000LE

  Model Máy :  Aficio 1015, 1018, 2015, 2018, MP 1600, MP 2000LE...
   

  PCU Type-1018

   

  PCU Type-1018

  Model Máy :  Aficio 1015, 1018, 2015, 2018,
  ,MP-1600, MP-2000LE...

   

  Transfer Belt Aficio MP-3500  

  Transfer Belt Aficio MP-3500

  Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
   

  PCU Type-1027  

  PCU Type-1027

  Model Máy :  Aficio 3025, 3030, 3310, 3350, MP-2500, 2510, 2550...
   

  Lower Pressure Roller MP 3500  

  Lower Pressure Roller MP 3500

  Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045, Aficio 3035, 3045, MP-3500...
   

  PCU Type-1035  

  PCU Type-1035

  Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045..
   

  Developer Type 26  

  Developer Type 26

  Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035,2045,Aficio 3035, 3045...
  Sử Dụng Được :  150.000 trang A4
  Xuất Xứ :  Nhật

  Drum FT-4027

  Drum FT-4027

  Model Máy :  FT-4022, 4027, 4522, 4822, FT-5632, 5640, 5832, 5840...
   

  Drum FT-3813  

  Drum FT-3813

  Model Máy :  FT-3813, 4015, 4018, 4621...
   

  Drum Aficio 3500

  Drum Aficio 3500

  Model Máy :  Aficio 1035, 1045, 2035, 2045,,Aficio 3035, 3045, MP-3500...
   

  Developer Type 24

  Developer Type 24

  Model Máy :  Aficio 1050, 1060, 1075, 2051,Aficio 2060, 2075, MP5500...

  Drum Aficio 1060

  Drum Aficio 1060

  Model Máy :  Aficio 550. 650, 700, 1050,
  , Aficio 1055, 1075, 2060, 2075..

   

  LINH KIỆN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA

  Spacer Roller 3500  

  Spacer Roller 3500

  Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

  352, 452
   

  Transfer Separation Corona (Front)  

  Transfer Separation Corona (Front)

  Model Máy :  e.35, 45, 350,

  450, 352, 452
   

  Upper Picker Finger 1640  

  Upper Picker Finger 1640

  Model Máy :  e.163,166,203,206,

  181,211

  Gạt Mực BL 3500D  

  Gạt Mực BL 3500D

  Model Máy :  e.35, 45, 350,

  450, 352, 452
   

  Upper Picker Finger 2320  

  Upper Picker Finger 2320

  Model Máy :  e.230, 280, 232,

  282, 283...
   

  Thermistor 3500  

  Thermistor 3500

  Model Máy :  e.35, 45, 350,

  450, 352, 452
   

  Upper Picker Finger 3500  

  Upper Picker Finger 3500

  Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

  352, 452
   

  Gạt Mực BL 2320D
  Gạt Mực BL 2320D

  Model Máy :  e.163,166, 203,206,181,211, e.237,242,

  230,232,280,282
   

  Bushing Upper Fuser Roller 1640  

  Bushing Upper Fuser Roller 1640

  Model Máy :  e.163,166,203,206,

  181,211e.237,242,230,232,280,282
   

  Từ D-2060  

  Từ D-2060

  Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

  Drum Picker Finger 3500  

  Drum Picker Finger 3500

  Model Máy :  e.237,242,230,232,

  280,282 e.35,45,350,450,352,452...
   

  Heater Roller 1640U  

  Heater Roller 1640U

  Model Máy :  e.163,166,203,206,181,211
  e.237,242,230,232,280,282

   

  Upper Picker Finger e.355  

  Upper Picker Finger e.355

  Model Máy :  e.Studio 255, 305,

  355, 455e.Studio 256, 306, 356, 456
   

  Heater Roller 3500U  

  Heater Roller 3500U

  Model Máy :  e.350, 450, 352, 452, 453...
   

  Paper Feed Roller 3500  

  Paper Feed Roller 3500

  Model Máy :  e.237, 242, 230,

  232,280,282 e.35,45,350,450,352,452...
   

  Registration Clutch  

  Registration Clutch

  Model Máy :  e.Studio 255

  , 305, 355, 455, e256, 306, 356, 456
   

  Separation Roller 3500  

  Separation Roller 3500

  Model Máy :  e.237,242,230,

  232,280,282e.35,45,350,450,352,452...
   

  Toner Density Sensor 3500  

  Toner Density Sensor 3500

  Model Máy :  e.237,242,

  30,232,280,282,e.35,45,

  350,450,352,452...
   

  Paper Feed Tires 1640  

  Paper Feed Tires 1640

  Model Máy : e.163 ,166,203,

  206,181,211,e.230,280, 232,

  282, 283...
   

  Gạt Mực BL 4530D  

  Gạt Mực BL 4530D

  Model Máy :  e.205, 255, 305,,e.355, 455, 455se...

  Lower Pressure Roller HL 3500L  

  Lower Pressure Roller HL 3500L

  Model Máy :  e.35, 45, 350, 450,

  352, 452
   

  Drum OD-FC 35  

  Drum OD-FC 35

  Model Máy :  e.3510C,

  3520C, 4520C,e.2820C, 2830C, 3500C

  Từ D 2320  

  Từ D 2320

  Model Máy :  e.163,166,203,

  206,181,211, e.237,242,230,232,

  280,282

  Drum OD 3500  

  Drum OD 3500

  Model Máy :  e.28, 35,

  45, 350, 450,e.352, 353,

  452, 453...

  Từ D 3500  

  Từ D 3500

  Mã Sản Phẩm :  D-3500
  Model Máy :  e.28, 35, 45, 350, 450,e.352, 353, 452, 453...

  Drum OD 6510  

  Drum OD 6510

  Model Máy :  e.810, 520,

  720, 850,e.55, 65, 70, 550, 650.
   

  Heater Roller 4530D  

  Heater Roller 4530D

  Model Máy :  e.255, 305, 355, 455, 455s

  Drum OD 4530  

  Drum OD 4530

  Model Máy :  e.205, 255, 305, e.355, 455, 455se...

  Từ D 4530  

  Từ D 4530

  Model Máy :  e.205L, 255, 305,
  e.355, 455, 455se...

  Drum OD 3511  

  Drum OD 3511

  Model Máy :  e.2811, 3511, 4511, e.281C, 351C, 451C

  Drum OD 1600  

  Drum OD 1600

  Model Máy :  e.163, 166, 203, 206,181,211, e.237, 242, 230, 232,280,282

  Drum OD 2060
  Drum OD 2060

  Model Máy :  2030, 2060, 2860, 2870,3560, 3570...

  Từ D 3511K Từ D 3511K

  Model Máy : e.281C, 351C, 451C
  ,e.2811, 3511, 4511

  Drum OD 1710

  Drum OD 1710
  Model Máy:  1650, 1710, 2050, 2540,2310, 3210, 3240...

   
 • Tham Khảo Thêm

THAM KHẢO MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KHO MÁY PHOTOCOPY CỦA THANH SANG COPIER ==> CLICK XEM KHO MÁY PHOTOCOPY

Tư vấn mua máy photocopy

NHÀ CUNG CẤP MÁY PHOTOCOPY THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT

Kho máy photocopy RICOH - TOSHIBA giá rẻ TP.HCM

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn nhé !


Tắt Quảng Cáo [X]